کتاب ها

  • 1 فایل در این گروه
کتاب نقش استفاده از شبکه های اجتماعی بر سلامت، رشد روانی و رشد اجتماعی نوجوان و جوان
کتاب نقش استفاده از شبکه های اجتماعی بر سلامت، رشد روانی و رشد اجتماعی نوجوان و جوان

امروزه اعتیاد به شبکه های اجتماعی به عنوان یک اختلال روانشناختی در علم روانشناسی و پزشکی مطرح شده است. به طوریکه متخصصان بالینی مواردی از این اختلال را در کلینیکهای خود گزارش میکنند و این اختلال، به عنوان شکل جدیدی از اعتیاد در سالهای اخیر توجه پژوهشگران را در حوزه ی روانشناسی، روانپزشکی، جامعه شناسی و حوزههای علمی دیگر به خود جلب کرده است.

ثبت نام در خبرنامه